Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

197.

Litera S w akronimie SAMPLE oznacza:

  • A. przyjmowane leki.
  • B. ciążę.
  • C. alergię na leki.
  • D. objawy.
  • E. przebyte operacje.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań