Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

23. Do martwiczych zapaleń naczyń należą wszystkie niżej wymienione, z wyjątkiem:

  • A. ziarniniakowatości Wegenera.
  • B. guzkowego zapalenia tętnic.
  • C. choroby Takayasu.
  • D. twardziny układowej.

  • E. olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnicy skroniowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań