Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(202)

29.

Do niepomyślnych czynników rokowniczych szpitalnego zapalenia płuc nie należy:

  • A. niewydolność oddechowa.
  • B. przedłużona wentylacja mechaniczna.
  • C. wiek < 60 r.ż.
  • D. zapalenie obejmujące obydwa płuca.
  • E. przewlekła choroba płuc.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań