Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

116. Przepukliny pachwinowe:
1) u mężczyzn są kilkakrotnie częstsze niż u kobiet;
2) operować należy tylko duże przepukliny, schodzące do worka mosznowego;
3) najlepsze wyniki przynoszą operacje z użyciem siatki z tworzywa;
4) zawsze grożą uwięźnięciem;
5) najczęściej operuje się metodą laparoskopową.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 1, 3, 4
  • C. 2, 4, 5
  • D. 1, 2, 5
  • E. 2, 3, 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań