Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

134. Leczniczą dawkę małocząsteczkowej heparyny ustala się w oparciu o:

  • A. wagę chorego
  • B. APTT
  • C. czas protrombinowy
  • D. INR
  • E. liczbę płytek
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań