Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

136.

Jaka grupa krwi jest czynnikiem ryzyka raka żołądka?

  • A. A
  • B. B
  • C. AB.
  • D. 0.
  • E. żadna z grup krwi nie predestynuje do rozwoju raka żołądka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań