Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

148.
W karcie ryzyka SCORE zostały uwzględnione następujące parametry:
1) wiek;
2) palenie tytoniu;
3) rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi (DBP);
4) stężenie cholesterolu LDL;
5) stężenie glukozy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań