Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

154. Perforacja błony bębenkowej oraz zapalenie ucha środkowego jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do pływania w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, ponieważ dostanie się wody w okolicę kanałów półkolistych może wywołać silny zawrót głowy z utratą orientacji przestrzennej.

  • A. oba zdania są prawdziwe i istnieje między nimi związek przyczynowy.
  • B. oba zdania są prawdziwe, lecz brak między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
  • D. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
  • E. oba zdania są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań