Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

156.

Następujące wartości parametrów w gazometrii z krwi tętniczej wykonanej po 15 minutach akcji resuscytacyjnej: PaO2 100 mmHg, PaCO2 75 mmHg, pH 7.01, HCO3 19,3, BE –5,0 u chorego o wadze 60 kg (wytyczne ERC 2005 dla dorosłych), stanowią wskazanie do:

  • A. podania 50 ml 4,2% roztworu wodorowęglanu sodu.
  • B. podania 25 ml 8,4% roztworu wodorowęglanu sodu.
  • C. interwencji innych niż podanie wodorowęglanu sodu i powtórzenia badania gazometrycznego.
  • D. podania 25 ml 8,4% roztworu wodorowęglanu sodu; + dodatkowa interwencja + ponowne wykonanie badania gazometrycznego.
  • E. podania 25 ml 4,2% roztworu wodorowęglanu sodu + dodatkowa interwencja + ponowne wykonanie badania gazometrycznego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań