Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

168. Chlorek wapnia jest stosowany w przypadku:

  • A. hipokalcemii.
  • B. hipochloremii.
  • C. hiperkaliemii.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A, C.
  • E. wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań