Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

170. Ostry zespół wieńcowy – wskaż odpowiedź fałszywą:

  • A. w EKG może być widoczne uniesienie odcinka ST.
  • B. występuje ryzyko migotania komór.
  • C. kwas acetylosalicylowy jest lekiem pierwszego rzutu.
  • D. leki przeciwpłytkowe nie są stosowane w pomocy przedszpitalnej.
  • E. zastosowanie znajdują nitrogliceryna i leki opioidowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań