Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

174. Wskaż prawidłową odpowiedź:

  • A. aktywność elektryczna bez pulsu jest wskazaniem do defibrylacji.
  • B. kołnierz ortopedyczny powinien zostać zastosowany w przypadku ofiary każdego rodzaju wypadku.
  • C. zadaniem lekarza na miejscu wypadku jest udział w uprzątnięciu miejsca zdarzenia.
  • D. w ciężkim skurczu oskrzeli nie należy używać adrenaliny.
  • E. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań