Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

176. W porozumieniu z rodziną pacjenta w stanie terminalnym, lekarz postanowił nie informować go o faktycznym rokowaniu, ze względu na jego stan psychiczny. Pacjent domyślając się prawdy domaga się od lekarza wyjaśnienia i przedstawienia mu całej prawdy. Jak powinien postąpić lekarz?

  • A. lekarz od początku popełnił błąd, nie informując pacjenta o faktycznym rozpoznaniu i rokowaniu.
  • B. powinien upewnić pacjenta co do prawdziwości informacji, jaką dotychczas posiadał.
  • C. powinien uzgodnić z rodziną pacjenta, jak w tym przypadku postąpić.
  • D. wesprzeć się opinią drugiego lekarza wprowadzonego w sposób dotychczasowego informowania pacjenta.
  • E. wobec stanowczego żądania pacjenta powinien mu przedstawić całą prawdę o rokowaniu i rozpoznaniu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań