Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

182. Kodeks Etyki Lekarskiej oraz prawo medyczne pozwalają lekarzowi nie informować pacjenta o jego stanie zdrowia, gdy:

  • A. prosi o to jego rodzina.
  • B. pacjent wyraża takie życzenie.
  • C. otrzymał polecenie od przełożonych.
  • D. diagnoza jest niepomyślna.
  • E. pacjent jest niepełnoletni.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań