Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

192. Na konieczność reformowania systemów ochrony zdrowia, zarówno w Polsce jak i w innych krajach wpływały i nadal mają wpływ następujące czynniki:
1) wzrost liczby ludności;
2) szybko postępujący proces starzenia się populacji;
3) wzrost proporcji osób wymagających intensywnej i długotrwałej opieki medycznej;
4) udostępnienie nowoczesnych procedur diagnostycznych i leczniczych w medycynie;
5) pojawienie się nowych zagrożeń zdrowotnych;
6) realia ekonomiczne ograniczające możliwości wzrostu nakładów na zdrowie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,3.
  • C. 1,2,4.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań