Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

198. Śmiertelność to:

  • A. liczba nowych zachorowań na określoną chorobę w stosunku do liczby ludności na danym terenie, stwierdzona w określonym przedziale czasu (miesiąc, rok), wyrażana współczynnikiem.
  • B. liczba chorych na określoną chorobę w stosunku do liczby ludności na określonym terenie, stwierdzona w określonym przedziale czasu, wyrażana współczynnikiem.
  • C. liczba zgonów w stosunku do ogólnej liczby ludności na określonym terenie, stwierdzona w określonym przedziale czasu, wyrażona współczynnikiem.
  • D. liczba zgonów z powodu danej choroby w stosunku do liczby chorych na tę chorobę, przeważnie określona w odsetkach.
  • E. wskaźnik jakości pracy służb medycznych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań