Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

41. Zgodnie z obowiązującym obecnie Programem Szczepień Ochronnych uodpornienie przeciwko gruźlicy przeprowadza się obowiązkowo:
1) u noworodków;
2) w 6. roku życia;
3) w 12. roku życia w przypadku ujemnego wyniku próby tuberkulinowej;
4) w 19. roku życia w przypadku ujemnego wyniku próby tuberkulinowej;
5) u studentów 1. roku kierunków medycznych, w przypadku ujemnego wyniku próby tuberkulinowej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań