Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

50. Przyczyną krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u niemowlęcia mogą być wszystkie wymienione choroby, z wyjątkiem:

  • A. wady wrodzonej przewodu pokarmowego.
  • B. wgłobienia.
  • C. alergii pokarmowej.
  • D. zwężenia odźwiernika.
  • E. infekcji Salmonella sp.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań