Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

62. W farmakoterapii nadciśnienia tętniczego do leków I rzutu należą między innymi inhibitory konwertazy angiotensynowej (ACE). Przeciwwskazaniem do stosowania ACE jest nadciśnienie:

  • A. tętnicze ze znacznym przerostem lewej komory.
  • B. w wieku niemowlęcym.
  • C. u dziecka z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych.
  • D. z towarzyszącą cukrzycą.
  • E. tętnicze z zaburzeniami gospodarki lipidowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań