Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

79.

W różyczce wrodzonej może dojść do następujących embriopatii:

1) wrodzonej wady serca;

2) głuchoty;

3) zaćmy wrodzonej;

4) deformacji kończyn;

5) uszkodzenia zębów mlecznych.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 1,2,3,4.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. 3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań