Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

83.

W mechanizmie laktacji po porodzie za wytrysk mleka odpowiada:

  • A. spadek progesteronu i estrogenów po porodzie.
  • B. oksytocyna.
  • C. laktogen łożyskowy.
  • D. prolaktyna.
  • E. tyroksyna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań