Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

89. Przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę u pacjentek z cukrzycą jest:
1) ciężka nefropatia;
2) niepoddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze;
3) niepoddająca się leczeniu retinopatia proliferacyjna;
4) choroba niedokrwienna serca;
5) uporczywa grzybica przewodu pokarmowego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3,4.
  • C. 1,3,5.
  • D. 1,2,3,5.
  • E. 1,2,3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań