Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

94. U 30-letniej ciężarnej, C2, 29 tyg, zdiagnozowano cukrzycę ciążową. Pacjentka martwi się o dalszy przebieg ciąży i wpływ cukrzycy na jej dziecko. Które z poniższych powikłań są częściej spotykane u dzieci matek z cukrzycą ciążową?
1) makrosomia;
2) uraz okołoporodowy;
3) wady wrodzone;
4) małowodzie;
5) przedwczesne „starzenie” łożyska.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 3,4,5.
  • D. tylko 1.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań