Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

99. Podstawowe wymiary schizofrenii według T. Crowa to:

  • A. pobudzenia i zahamowania.
  • B. dezorganizacji i paranoi.
  • C. dezorganizacji i negatywny.
  • D. pozytywny i negatywny.
  • E. ubytkowy i nieubytkowy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań