Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

111.

Które z niżej wymienionych zdań najlepiej charakteryzuje przepuklinę uwięźniętą?

  • A. jest to przepuklina, której nie daje się odprowadzić.
  • B. jest to przepuklina, której towarzyszą objawy niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego.
  • C. jest to przepuklina, w której doszło do wtłoczenia jelit do kanału przepuklinowego.
  • D. jest to przepuklina, w której doszło do zaciśnięcia się pierścienia przepuklinowego na zawartości worka.
  • E. jest to przepuklina, w której doszło do powstania zrostów miedzy workiem przepuklinowym, a jego zawartością.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań