Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

120. 48-letni pacjent został przyjęty do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jego stan jest ciężki, chory jest niewydolny krążeniowo, zagraża mu niewydolność oddechowa. W przeszłości epizod ostrego zapalenia trzustki. Obecnie skarży się na bardzo silne dolegliwości bólowe nad całą jamą brzuszną promieniujące do pleców. W badaniu fizykalnym brzuch jest wzdęty, perystaltyka niesłyszalna, bada się obronę mięśniową. W badaniach laboratoryjnych wielokrotnie podwyższone poziomy amylazy w surowicy i moczu, oraz lipazy w surowicy. Jakie postępowanie będzie najbardziej właściwe?

  • A. laparotomia w trybie nagłym
  • B. hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Terapii
  • C. endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna w trybie nagłym
  • D. intensywna antybiotykoterapia empiryczna
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań