Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

122. Palpacyjnie tętno można badać na wszystkich wymienionych poniżej tętnicach, z wyjątkiem:

  • A. tętnicy łokciowej
  • B. tętnicy biodrowej
  • C. tętnicy piszczelowej tylnej
  • D. tętnicy grzbietowej stopy
  • E. tętno może być badane na wszystkich wymienionych powyżej tętnicach
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań