Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

124. Ostre toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum) to powikłanie:

  • A. gruźlicy jelita grubego.
  • B. wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i odbytnicy.
  • C. raka odbytnicy.
  • D. zwężenia odbytu.
  • E. ropnia w zagłębieniu odbytniczo – macicznym.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań