Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(203)

3. U 30-letniej pacjentki z nawracającym krwinkomoczem podejrzewano nefropatię IgA. Potwierdzenie wstępnego rozpoznania uzyskano w obrazie histopatologicznym biopsji nerki. Stan pacjentki jest bardzo dobry, ciśnienie tętnicze wynosi 120/80 mmHg, stężenie kreatyniny wynosi 0.8 mg/dl, a białkomocz dobowy wynosi 0.46 g. U tej pacjentki w leczeniu zastosujesz:

  • A. 3 pulsy 1g metyloprednisolonu, a następnie prednison w dawce 1mg/kg m.c.
  • B. prednison w dawce 1mg/kg m.c.
  • C. cyklofosfamid w pulsach 1gramowych co 4 tygodnie.
  • D. cyklosporynę w dawce 2 x 100mg.
  • E. obserwację, ewentualnie małą dawkę inhibitora konwertazy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań