Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

5. U 30-letniego pacjenta podczas przypadkowo wykonanego badania moczu stwierdzono erytrocyturię. W wykonanym badaniu usg nie stwierdzono cech kamicy nerek ani dróg moczowych. W wykonanych badaniach laboratoryjnych: nie stwierdzono białkomoczu, stężenie kreatyniny wynosiło 1.05mg/dl, klirens kreatyniny wynosił 112 ml/min/m2. Wykonano biopsję nerki, w której w badaniu histopatologicznym stwierdzono nefropatię cieńkich błon. W leczeniu u tego pacjenta zastosujesz:

  • A. jedynie obserwację pacjenta.
  • B. podwójną blokadę (inhibitor konwertazy + sartan).
  • C. steroidoterapię.
  • D. cyklosporynę.
  • E. antybiotykoterapię.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań