Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

22. Do czynników wysokiego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorego z migotaniem przedsionków nie należy:

  • A. przebyty udar.
  • B. istotne zwężenie zastawki mitralnej.
  • C. sztuczna zastawka serca.
  • D. przebyty napad przemijającego niedokrwienia mózgu.
  • E. dyslipidemia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań