Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

134. W warunkach ambulatoryjnych u nieprzytomnego chorego z cukrzycą leczonego insuliną nie jest błędem rozpoczęcie podawania dożylnie roztworu 20% glukozy bez pewnego ustalenia przyczyny utraty przytomności, ponieważ najczęstszą przyczyną utraty przytomności u takich chorych jest groźna dla życia hipoglikemia.

  • A. oba zdania są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy.
  • B. oba zdania są prawdziwe, ale nie ma między nimi związku przyczynowego.
  • C. pierwsze zdanie jest prawdziwe, a drugie fałszywe.
  • D. pierwsze zdanie jest fałszywe, a drugie prawdziwe.
  • E. oba zdania są fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań