Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

141.

Do profilaktyki trzeciorzędowej należą działania:

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby;

2) zapobieganie wystąpieniu choroby;

3) badania przesiewowe;

4) zapobieganie powikłaniom choroby;

5) zapobieganie zgonom z powodu choroby.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 2,4,5.
  • C. 4,5.
  • D. 1,3.
  • E. 3,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań