Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(203)

152.

Skala SCORE stosowana w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca określa:

  • A. 10-letnie ryzyko zawału serca niezakończonego zgonem.
  • B. 10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem.
  • C. bezwzględne ryzyko zgonu po przebytym zawale serca.
  • D. 20-letnie ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny.
  • E. 10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego niezakończonego zgonem.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań