Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

28. Szmer wczesnorozkurczowy i znaczna amplituda ciśnienia tętniczego jest typowa dla:

  • A. ubytku w przegrodzie międzykomorowej.
  • B. ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
  • C. niedomykalności zastawki aortalnej.
  • D. stenozy zastawki mitralnej.
  • E. kardiomiopatii przerostowej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań