Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(203)

30. U 32-letniego radiologa leczonego z powodu nawracającej kamicy nerkowej, nadciśnienia i depresji, stwierdzono hiperkalcemię, podwyższone stężenie PTH oraz obniżone stężenie fosforu. Najbardziej prawdopodobna przyczyna to:

  • A. wtórna nadczynność przytarczyc.
  • B. pierwotna nadczynność przytarczyc.
  • C. popromienne uszkodzenie nerek i tarczycy.
  • D. popromienna niedoczynność przytarczyc.
  • E. zespół Münchausena by proxy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań