Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

37. Które z niżej wymienionych czynników predysponują do rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego?
1) stany nadkrzepliwości;
2) zator tętnicy krezkowej;
3) zwężenie okrężnicy spowodowane nowotworem;
4) doustne środki antykoncepcyjne;
5) zapalenie uchyłków.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 4
  • B. 1, 2, 3, 4
  • C. 1, 2, 4, 5
  • D. 1, 3, 4
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań