Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

180. Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zawiera zapis dotyczący ryzyka związanego z eksperymentem leczniczym?

  • A. nie.
  • B. odwołuje się do przepisów prawnych.
  • C. tak.
  • D. kodeks nie zajmuje się eksperymentami medycznymi.
  • E. zapis dotyczy jedynie DNA.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań