Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

182. Tzw. klauzula opt–out, która umożliwia wykonywania pracy przez lekarzy przeciętnie ponad 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, może być wprowadzona w zakładzie opieki zdrowotnej pod warunkiem, że:
1) wyrazi na to zgodę właściwa miejscowo okręgowa rada lekarska;
2) lekarz wyrazi na to zgodę w formie pisemnej;
3) okres rozliczeniowy czasu pracy nie przekracza 4 miesięcy;
4) zakład opieki zdrowotnej nie udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych;
5) lekarzom przysługuje za pracę w takim wypadku dodatek do wynagrodzenia w wysokości 200% stawki godzinowej obliczonej od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 3,4.
  • C. 1,2.
  • D. 2,3.
  • E. 1,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań