Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

193. Na podstawie wyników testu Fagerstroma – 9 pkt. i testu motywacji – 2 pkt. możemy stwierdzić:

  • A. nie ma fizycznego uzależnienia od nikotyny, pacjent ma silną motywację do zaprzestania palenia.
  • B. silne uzależnienie fizyczne od nikotyny i silną motywację do zaprzestania palenia.
  • C. nie ma fizycznego uzależnienia od nikotyny i brak motywacji do zaprzestania palenia.
  • D. silne uzależnienie fizyczne od nikotyny i brak motywacji do zaprzestania palenia.
  • E. żadna z ww. odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań