Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(203)

195. Dostęp do świadczeń zdrowotnych osoby ubezpieczonej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zależy od:

  • A. wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej.
  • B. okresu przynależności do Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • C. stanu zdrowia osoby ubezpieczonej.
  • D. statusu zawodowego osoby ubezpieczonej.
  • E. nie zależy od żadnego z wymienionych czynników.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań