Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

202. W jakiej jednostce chorobowej wartość indeksu tlenowego (PaO2/FiO2) spada poniżej 200?

  • A. ostrym uszkodzeniu płuc.
  • B. zapaleniu płuc.
  • C. ostrej niewydolności oddechowej – ARDS.
  • D. zapaleniu podgłośniowym krtani.
  • E. w żadnej z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań