Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

53. Do układowych zapaleń naczyń zaliczamy:
1) guzkowe zapalenie tętnic;
2) chorobę Takayashu;
3) chorobę Kawasaki;
4) gorączkę reumatyczną;
5) zespół Schoenleina-Henocha.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. tylko 1.
  • C. 1,2,3,5.
  • D. tylko 5.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań