Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(203)

60.

Które z wymienionych poniżej przeciwciał są charakterystyczne dla celiakii?

1) przeciwendomyzjalne;

2) przeciwjądrowe;

3) przeciwgliadynowe;

4) przeciw transglutaminazie tkankowej;

5) przeciw komórkom okładzinowym żołądka.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 1,3,4.
  • C. 2,3,4.
  • D. 2,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań