Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

63. W badaniu przedmiotowym 14-letniego chłopca stwierdzono powiększenie śledziony, której obecność wykazano na wysokości pępka. Który to stopień splenomegalii wg klasyfikacji WHO?

  • A. 0.
  • B. I.
  • C. II.
  • D. III.
  • E. IV.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań