Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

72. Zespół policystycznych jajników rozpoznajemy na podstawie:

  • A. klinicznych wykładników hiperandrogenizacji.
  • B. zaburzeń miesiączkowania o typie rzadkich krwawień lub wtórnego braku miesiączki.
  • C. charakterystycznego obrazu jajników w badaniu ultrasonograficznym.
  • D. stosunku LH do FSH na początku cyklu.
  • E. występowania co najmniej dwóch z trzech objawów wymienionych w punktach A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań