Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

74. Małowodzie jest związane ze zwiększonym ryzykiem:

  • A. płodowego zespołu kompresji.
  • B. zespołu taśm owodniowych.
  • C. hipoplazji płuc.
  • D. niedorozwoju pęcherzyków płucnych.
  • E. wszystkich wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań