Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

88. Do czynników ryzyka raka endometrium zalicza się:

  • A. palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, otyłość.
  • B. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość.
  • C. stosowanie doustnej antykoncepcji, nadciśnienie tętnicze, otyłość.
  • D. ekspozycję na talk, palenie papierosów, otyłość.
  • E. mutacje genów BRCA1 i BRCA2, cukrzycę, otyłość.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań