Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

102. Gdy pod wpływem substancji psychoaktywnych podejmowane są zachowania potencjalnie zagrażające zdrowiu lub życiu, stan taki nazywamy:

  • A. uzależnieniem.
  • B. używaniem ryzykownym.
  • C. zespołem abstynencyjnym
  • D. używaniem towarzyskim.
  • E. stan ten nie należy do patologii.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań