Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

109. Pół godziny po założeniu cewnika do żyły podobojczykowej u pacjenta wystąpiły duszności, obserwowano spadek saturacji. Co mogą oznaczać wymienione objawy?

  • A. stan normalny po założeniu dostępu dożylnego związany z uwalnianiem chemokin, wystarczającym jest leczenie zachowawcze (tlenoterapia).
  • B. zator powietrzny. Konieczna jest szybka diagnostyka (UKG) i intensywne leczenie zachowawcze.
  • C. odma opłucnowa. Konieczna jest pilna diagnostyka obrazowa (RTG klatki piersiowej), doraźnie punkcja i/lub drenaż opłucnej.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
  • E. żadna z powyższych odpowiedzi nie uzasadnia wystąpienia wymienionych objawów
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań